Norsk Strek Surfer Norsk Strek animated logo

Norsk Strek AS hadde bakgrunn i trykksaksutvikling fra idè til ferdig produkt, med hovedvekt på underholdnings-produkter for massemarkedet. Den grafiske teknologien var utgangspunktet, og i tillegg hadde vi tilegnet oss kompetanse innen dataprosessering av lyd, animasjoner, film og tekstbaser for ferdigstilling av multimediapublikasjoner for både Windows og Macintosh.

Ved siden av trykksak og multimedia-produksjon, laget Norsk Strek AS også internettproduksjoner. Vår visjon var å kunne bistå våre samarbeidspartnere med en av, to av eller alle tre kommunikasjonsteknikker, med de gevinstene som en slik krysspublisering kunne gi. Norsk Strek AS' forretningsidè var å inngå samarbeidsformer hvor vi aktivt tok del i konseptuering, idèløsing og gjennomføring av aller former for visuell kommuniksjon.