Lek gjemsel med Mummitrollet

...er den første CD-ROM
Norsk Strek AS lanserer i forbindelse med et
Lek og lær-program.

0 0 0 0

Ideen med Lek og lær-programmet er i fremtiden å forsyne et økende CD-ROM marked med såkalte "edutainment"-produkter. Tanken er læring basert på utforskning og deltagelse. Norsk Strek AS ønsker å produsere alternativer til utenlandske produkter. Særlig tenker vi på å møte den mengde amerikanske spill hvor hovedvekten er på voldelige elementer.


Det er en målsetting at disse Lek og lær-produkter skal ha temaer fra nordisk kultur med bruk av nordiske skikkelser og dyr.


"Edutainment"-produktene er ment å lære barn at bruk av data er morsomt og spennende. Det er således en hensikt å gjøre barn kjent med data fordi de for en stor del vil benytte teknologien i skolen og på fritiden.


Norsk Strek AS vil i fremtiden utvikle nye og egne Lek og lær produkter. Vi vil også ta rettighetene til utenlandske titler, oversette og tilpasse dem til nordiske forhold. Et kriterium i så måte er at de kvalitetsmessig skal holde mål for nordiske barn. Spenning og fascinasjon vil være drivkraften der det pedagogiske ligger som en basis for interaktiv utfoldelse.


Når det gjelder "Lek gjemsel med Mummitrollet" gir dette eventyret barna muligheten til selv å være med å påvirke det som skjer. Eventyret setter fantasien i sving og utfordrer barnas oppfinnsomhet. Således er prinsippet aksjon - reaksjon holdt i hevd ved at barna får respons på det de gjør. Selv om fortellingen styres av et "plot", stimulerer spillene og Nappetassens ulike gjemmesteder kreativiteten.| Hjem! | Fortellingen | Nappetassens Hot List | OM LEK OG LÆR PROGRAMMER | Om denne CD-ROM produksjonen | Om Mummitrollet, Tove og Lars | Bestillingsside | Systemkrav |"Lek gjemsel med Mummitrollet" er, i likhet med disse web-sidene, produsert av
Norsk Strek AS.