Ham


Ham Khan

Ham ble født i England i 1957. Han har engelsk mor og far fra Pakistan. Som 8-åring ble han introdusert for tegneserie-verdenen av sin bror Raz. Tegneserier var spennende, men det var humor som stod Ham's hjerte nærmest. Dessverre var det ikke før senere i livet at han klarte å uttrykke de humoristiske tankene ned på papiret.
Tidlig på 80-tallet fikk han publisert en del seriestriper (laget sammen med Raz) i det engelske humorbladet Psst! Men det var ikke før han flyttet til Argentina at ting begynte å skje med karriæren. Han startet å tegne fulltid i den regionale avisen Puntal i Rio Cuarto i 1986. Tegningene var stort sett visuelle og ble ikke forstått av den lokale befolkningen. Noen uker etter at han begynte i Puntal, startet Hortensia, et argentinsk humormagasin, å trykke tegningene hans på regulær basis. Etter en stund dro Ham tilbake til England, og begynte å se seg om etter en jobb. Det tok dessuten litt tid å finne tilbake til den engelske humoren. Endelig fikk han gjennombruddet i bladet The Cartoonist og like etter i bladene The Spectator, Private Eye, The Oldie og med noen pilotserier for Spitting Image Productions. Han gjevnlig publisert i The Observer, The Independent, The New Statesman, Punch og i de overnevte bladene.
Noen av Ham's vitser er tilgjengelige her på nettet.


Email: ham@dircon.co.uk